เว็บลิงค์
สภาวิชาชีพบัญชี กรมสรรพากร กรมพัฒนาธุรกิจการค้า สำนักงานประกันสังคม ธนาคารแห่งประเทศไทย ธนาคารกสิกรไทย พลัสมา กรุงเทพธุรกิจ จีบัน
อัตราแลกเปลี่ยน
เอกสารเกี่ยวกับบริษัท
 
สอบถามบัญชี โทร 081-903-9321 , สอบถามงานจดทะเบียน โทร 081-753-4070
!! อัตราส่งเงินสมทบประกันสังคม ปี2557

 

 

!! อัตราส่งเงินสมทบประกันสังคม ปี2557 

 

หลายท่านอาจจะลืมไปว่าปกติการหักเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคม ไม่ได้เป็น 4% แต่เป็นอัตรา 5% เนื่องจากในปี 2556 ทางรัฐบาลได้ปรับลดอัตราการหักเงินสมทบฯ เหลือ 4% เพื่อเป็นการลดภาระของเจ้าของกิจการ เนื่องจากมีการปรับค่าแรงขั้นต่ำเป็นวันละ 300 บาท ซึ่งมีผลตั้งแต่ 1 มกราคม 2556 – 31 ธันวาคม 2556 และ ให้ใช้อัตราเงินสมทบ 5% ตั้งแต่ 1 มกราคม 2557 เป็นต้นไป

 

แต่การนำส่งเงินสมทบในเดือนมกราคม 2557 นี้จะเป็นเงินสมทบของเดือนธันวาคม 2556 ซึ่งจะยังคงใช้อัตราที่ 4% อยู่ ดังนั้นการคำนวณตามอัตราใหม่ คือ รายได้ของพนักงานที่จะเกิดขึ้นในเดือนมกราคม 2557 และจะต้องนำส่งภายใน 15 กุมภาพันธ์ 2557 นี้

 

สำหรับสัดส่วนในการหักเงินประกันสังคมในอัตรา 5% นั้น ได้แบ่งเป็น

  • จัดเก็บในอัตราร้อยละ 1.5 ของค่าจ้าง สำหรับประโยชน์ทดแทน 4 กรณีคือ เจ็บป่วย คลอดบุตร ทุพพลภาพและเสียชีวิต
  • จัดเก็บในอัตราร้อยละ 3 ของค่าจ้าง สำหรับประโยชน์ทดแทนกรณีสงเคราะห์บุตรและชราภาพ ซึ่งผู้ประกันตนจะได้รับคืนไปในกรณีชราภาพ
  • จัดเก็บในอัตราร้อยละ 0.5 ของค่าจ้าง สำหรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงาน

 

ผู้ประกันตนสามารถตรวจสอบเงินสมทบที่นำส่งไปแล้วได้จากเว็บไซด์ของสำนักงานประกันสังคม โดยให้ท่านลงทะเบียนก่อนที่จะเข้าไปตรวจสอบข้อมูลของท่าน ที่มา : สำนักงานประกันสังคม 15/1/2557