รับจดทะเบียนบริษัท จดทะเบียนเครื่องหมายการค้า

รับจดทะเบียนบริษัท ราคาเริ่มต้น 2,000 บาท บริการยื่นแบบ ภงด.50 กรมสรรพากร และ ยื่นงบการเงินกรมพัฒนาธุรกิจการค้า จดทะเบียนเครื่องหมายการค้า จดภาษีมูลค่าเพิ่ม จดขึ้นทะเบียนประกันสังคม จดหนังสือบริคณห์สนธิและจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท กรมพัฒนาธุรกิจการค้า  

รับจดทะเบียนบริษัท

จดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด นิติบุคคล

สำหรับลูกค้าที่ต้องการจดแบบห้างหุ้นส่วนจำกัด เราก็มีบริการด้วยเช่นกัน คุ้มค่ากว่าจดทะเบียนด้วยตนเอง ด่วน - รวดเร็ว ถูกต้อง ครบถ้วน ซึ่งระยะเวลาในการดำเนินการจดทะเบียนตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด  สามารถดำเนินการได้เร็วกว่าท่านแน่นอน เพราะเราคือมืออาชีพค่ะ

ฟรี ค่าบริการจัดทำยื่นภาษีบริษัท

สำหรับลูกค้าที่ให้ทางเราจดทะเบียนบริษัทให้ เราจะจัดทำยื่นภาษีบริษัทในเดือนแรกให้ฟรี (เดือนถัดไปคิดค่าบริการค่ะ)

ค่าบริการจดทะเบียน

อัตราค่าบริการจดทะเบียนบริษัท บาท
จดทะเบียนตั้งบริษัท (ไม่รวมค่า ธ. ตามทุนจดทะเบียนล้านละ 5,500, ค่าอากร, คัดเอกสาร รวม 6,300)

1)จองชื่อนิติบุคคล

2)จัดเตรียมแบบฟอร์ม-ให้คำปรึกษาอย่างถูกต้องในการจดทะเบียน

3)จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท

hot 2,300

4)จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ภพ.01(จดที่สรรพากร- จดแล้วสามารถออกใบกำกับภาษีได้เลย)

**กรณีต้องการจดทะเบียน ข้อ 4 พร้อมจดทะเบียนบริษัท**
**กรณีจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ภพ.01(ทาง online อินเตอร์เน็ต -ต้องรอสรรพากรออกตรวจสถานประกอบการ และรออนุมัติภายใน15วัน)**
ฟรีจดทะเบียนขออนุมัติยื่นแบบภาษีทาง อินเตอร์เน็ต เช่น ภงด, ภพ30, ภงด50, ภงด51

ฟรีค่าบริการยื่นภาษีเดือนแรก**
สอบถามราคา

จดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด(ไม่รวมค่าธ.ทุนจด1ล.=1,000/หุ้นส่วนไม่เกิน3คนเกินค่าธ.คนละ 200,ค่าอากร,คัดเอกสาร รวม 1,500)

1)จองชื่อนิติบุคคล

2)จัดเตรียมแบบฟอร์ม-ให้คำปรึกษาอย่างถูกต้องในการจดทะเบียน

3)จดทะเบียนจัดตั้ง หจก.

hot 2,000
4)จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ภพ.01(จดที่สรรพากร- จดแล้วสามารถออกใบกำกับภาษีได้เลย)

**กรณีต้องการจดทะเบียน ข้อ 4 พร้อมจดทะเบียน หจก.**
**กรณีจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ภพ.01(ทาง onlineอินเตอร์เน็ต -ต้องรอสรรพากรออกตรวจสถานประกอบ การและรออนุมัติ ภายใน15วัน)
***ฟรีจดทะเบียนยื่นแบบภาษีทาง อินเตอร์เน็ต เช่น ภงด, ภพ30,ภงด50,ภงด51

สอบถามราคา
จดทะเบียนพาณิชย์อิเลคทรอนิคส์(รับรองเวบไซต์) DBD Registered กับ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
3,900
จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงบริษัท (กรรมการเข้า-ออก, แก้ไขอำนาจ) (ไม่รวมค่า ธ. และค่าประกาศ นสพ.) 2,000
จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงบริษัท (ย้ายที่อยู่, เพิ่ม-ลดสาขา,แก้ไขวัตถุประสงค์,เปลี่ยนชื่อ,ดวงตราบริษัท) (ไม่รวมค่า ธ. และค่าประกาศ นสพ. ) ค่าบริการเริ่มต้น 2,900
จดเปลี่ยนแปลงเพิ่มทุน (ไม่รวมค่า ธ. ตามทุนจดทะเบียนที่เพิ่มและค่าประกาศ นสพ. )

จดเปลี่ยนแปลงลดทุน (ไม่รวมค่า ธ. และค่าประกาศ นสพ. )--ดำเนินการจดลดทุน2ครั้ง

2,000
4,000
จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภพ01) ,จดแก้ไขทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภพ09) 2,500
จดขึ้นทะเบียนประกันสังคม (นายจ้าง-ลูกจ้าง) 2,500
จดทะเบียนเลิกบริษัท, จดเลิก หจก. (รวมค่า ธ., ค่าปิดงบเลิก-งบเปล่าและจดทะเบียนเสร็จชำระบัญชี) **ค่าบริการขึ้นอยู่กับท่านลูกค้าได้จัดทำงบการเงินถึงปีไหน และอื่นๆ** 17,000
ค่าบริการคัดหนังสือรับรอง,บริคณห์,บัญชีหุ้น(บอจ5),ดวงตรา(บอจ3),เอกสารอื่นๆ(ไม่รวมค่าธรรมเนียมของกรมฯ ตามเอกสารที่ขอคัด) **ทั่วประเทศ-จัดส่งems รวดเร็วทันใจ****
500
ด่วน 700

การจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัดและบริษัทจำกัด

ปัจจุบันการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงของกิจการสามารถทำได้ด้วยตนเองแต่การจดทะเบียนอาจมี ขั้นตอนที่ยุ่งยาก เช่นการประกาศหนังสือพิมพ์ การกำหนดระยะเวลาบอกกล่าวนัดประชุม การจดทะเบียน อย่างไรให้ถูกต้องเป็นไปตามข้อกำหนดของหน่วยงานราชการ การตระเตรียมเอกสารต่างๆเป็นเรื่องยุ่งยากใช้ทั้งเวลามากมายและต้องศึกษาว่าจะทำอย่างไรให้ ถูกต้องไปแล้วไปอีกแต่งานไม่เสร็จ ทำให้เสียทั้งเวลา ค่าใช้จ่ายที่มองไม่เห็นซึ่งการจ้างบริษัทรับจด ทะเบียนธุรกิจ ซึ่งเป็นมืออาชีพ ชำนาญเฉพาะด้าน จึงทำให้งานถูกต้องรวดเร็วตรงตามวัตถุประสงค์ ที่ท่านต้องการ พร้อมทั้งให้คำปรึกษากับท่าน จึงเป็นเหตุผลที่ว่า ทำไม! ท่านจึงต้องจ้างหน่วยงานที่รับจดทะเบียนบริษัท นั่นเอง ซึ่งทาง "ดิไอ" เราให้บริการท่าน ด้วยความถูกต้องซื่อสัตย์ ถูกต้องครบถ้วน ไม่เสียเวลาแน่นอน

 

ความแตกต่างของการจดทะเบียนแต่ละประเภท

ขึ้นอยู่กับว่าจะจดทะเบียนเป็นแบบบุคคลธรรมดา หรือ ห้างหุ้นส่วนสามัญ (ร้านค้า)

ข้อเด่น

มินิ18 การจดแบบร้านค้า คือ การบริหารงานหรือการตัดสินใจรวดเร็วและง่ายไม่ต้องรอการตัดสินใจการบริหารงานร่วมกับผู้อื่น
มินิ176 หากในอนาคตมีการตัดสินใจเลิกกิจการจะทำได้ง่ายกว่าการจดในประเภทอื่นๆ

ข้อด้อย

เงินลงทุนอาจมีจำกัด เนื่องจากเป็นเงินลงทุนส่วนตัว และไม่สามารถเรียกระดมทุนจากภายนอกได้เต็มที่ เหมือนการจดในรูปแบบบริษัท
ความรับผิดชอบต่อหนี้สินของกิจการ เจ้าของต้องรับผิดชอบเพียงคนเดียวและเจ้าหนี้ สามารถขอยึดทรัพย์สินส่วนตัวของเจ้าของกิจการได้ ** กรณีเลือกจดร้านค้าเป็นแบบบุคคลธรรมดา ไม่ต้องจดขอเลขภาษีอากร( ให้ใช้เลขบัตรประชาชนแทนได้เลย) **
** กรณีเลือกจดร้านค้าเป็นห้างหุ้นสามัญ จะต้องจดขอเลขภาษีอากรตามปกติจากกรมสรรพากร **

ประเภทของการจดทะเบียน

การจดทะเบียนนิติบุคคลแบบ ห้างหุ้นส่วน แบ่งเป็น 2 ประเภทดังนี้

1. ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล

 1. มีลักษณะที่สำคัญ คือ หุ้นส่วนแต่ละคนจะมีอำนาจในการบริหารงานและความรับผิดชอบต่อหนี้สินร่วมกัน และไม่จำกัดจำนวน
 2. มีหุ้นส่วนตั้งแต่ 2 คน ขึ้นไป
 3. การเสียภาษีจะใช้เกณฑ์เงินส่วนแบ่งกำไร และได้รับสิทธิยกเว้นภาษีเงินได้

2. ห้างหุ้นส่วนจำกัด

ความรับผิดชอบของหุ้นส่วน แบ่งเป็น 2 จำพวกดังนี้

 1. หุ้นส่วนผู้จัดการ ซึ่งมีอำนาจในการบริหารงานและต้องรับผิดชอบหนี้สินอย่างไม่จำกัดจำนวน
 2. หุ้นส่วนจำกัด ไม่มีอำนาจในการบริหารและรับผิดชอบหนี้สินจำนวนเท่าที่ตนเองลงทุน
 3. มีหุ้นส่วนตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป
 4. การเสียภาษีใช้เกณฑ์คำนวณเหมือนการจดตั้งบริษัท(ตามอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล 15-30% )

ข้อดีของการจดทะเบียนแบบห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล

มินิ176 รูปแบบเป็นนิติบุคคล เช่นเดียวกับการจดทะเบียนแบบบริษัท
มินิ18 การทำธุรกรรมทุกอย่างเหมือนกับในรูปบริษัท ซึ่งการจดแบบร้านค้าทำไม่ได้ เช่น การประมูลรับงานต่างๆ

ข้อด้อย

 1. มินิ176 มีหุ้นส่วนบางคนต้องรับผิดชอบเหมือนการจดเป็นร้านค้า จนอาจเกิดกรณีพิพาทร่วมกันได้ในภายหลัง
 2. มินิ18 กรณีเกิดความไม่ซื่อสัตย์เกิดขึ้น จะทำให้กิจการต้องยุติไปโดยส่วนใหญ่

จดเป็นบริษัท

 1. ลักษณะทั่วไปของการจดตั้งเป็นบริษัทจำกัด จะต้องมีผู้เริ่มก่อการไม่ต่ำกว่า 3 คน(เดิมกรมฯ กำหนดให้ต้องมีผู้เริ่มก่อการถึง 7 คน)
 2. ลักษณะการแบ่งปันผลกำไรขาดทุน จ่ายเป็นเงินปันผลตามจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นถือครอง
 3. การเสียภาษีในอัตราร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิ และกรณีเป็น SME จะเสียภาษีตามอัตรา ก้าวหน้า 15-30%

ข้อเด่น

 1. มินิ176 ผู้ถือหุ้นแต่ละคนรับผิดชอบหนี้สินเฉพาะในส่วนที่ตนเองลงทุนและรับผิดชอบไม่เกินในส่วนที่ยังชำระค่าหุ้นไม่ครบ
 2. มินิ18 สามารถระดมทุนได้ง่ายและระดมความคิดในการบริหารจัดการได้ดีขึ้นเพราะมีหลายคนช่วยกันคิด และบริหารงาน
 3. มินิ176 ภาพลักษณ์ความน่าเชื่อถืออาจมีมากกว่าการจดทะเบียนประเภทอื่นๆ เนื่องจากมีกฎหมายเป็นตัวควบคุมให้อยู่ในกรอบตลอด

ข้อด้อย

 1. มินิ18 อำนาจของการบริหารงานของบริษัทขึ้นอยู่กับผู้ถือหุ้นใหญ่ ที่มีเสียงข้างมาก
 2. มินิ176 จดเป็นบริษัท อาจต้องมีความรับผิดชอบสูงทุกด้านและต้องปฏิบัติตามเกณฑ์ต่างๆ ของระเบียบ ทางราชการ เช่น ด้านภาษีอากร เป็นต้น

ตัวอย่างบริษัทที่เรารับจดทะเบียนบริษัทและทำบัญชี

  และบริษัทอื่นๆ ที่ทางดิไอจดทะเบียนให้กว่า 500 บริษัท

line 

สอบถามบัญชี โทร 081-903-9321 , สอบถามงานจดทะเบียนบริษัท โทร 081-753-4070