รับจดทะเบียนบริษัท ราคาประหยัด

รับจดทะเบียนบริษัท ราคาเริ่มต้น 2,000 บาท บริการยื่นแบบ ภงด.50 กรมสรรพากร และ ยื่นงบการเงินกรมพัฒนาธุรกิจการค้า จดทะเบียนเครื่องหมายการค้า จดภาษีมูลค่าเพิ่ม จดขึ้นทะเบียนประกันสังคม จดหนังสือบริคณห์สนธิและจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท กรมพัฒนาธุรกิจการค้า  

รับจดทะเบียนบริษัท

จดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด นิติบุคคล

สำหรับลูกค้าที่ต้องการจดแบบห้างหุ้นส่วนจำกัด เราก็มีบริการด้วยเช่นกัน คุ้มค่ากว่าจดทะเบียนด้วยตนเอง ด่วน - รวดเร็ว ถูกต้อง ครบถ้วน ซึ่งระยะเวลาในการดำเนินการจดทะเบียนตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด  สามารถดำเนินการได้เร็วกว่าท่านแน่นอน เพราะเราคือมืออาชีพค่ะ

ฟรี ค่าบริการจัดทำยื่นภาษีบริษัท

สำหรับลูกค้าที่ให้ทางเราจดทะเบียนบริษัทให้ เราจะจัดทำยื่นภาษีบริษัทในเดือนแรกให้ฟรี (เดือนถัดไปคิดค่าบริการค่ะ)

ค่าบริการจดทะเบียน

อัตราค่าบริการจดทะเบียนบริษัท บาท
จดทะเบียนตั้งบริษัท (ไม่รวมค่า ธ. ตามทุนจดทะเบียนล้านละ 5,500, ค่าอากร, คัดเอกสาร รวม 6,300)

1)จองชื่อนิติบุคคล

2)จัดเตรียมแบบฟอร์ม-ให้คำปรึกษาอย่างถูกต้องในการจดทะเบียน

3)จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท

hot 2,500

4)จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ภพ.01(จดที่สรรพากร- จดแล้วสามารถออกใบกำกับภาษีได้เลย)

**กรณีต้องการจดทะเบียน ข้อ 4 พร้อมจดทะเบียนบริษัท**
**กรณีจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ภพ.01(ทาง online อินเตอร์เน็ต -ต้องรอสรรพากรออกตรวจสถานประกอบการ และรออนุมัติภายใน15วัน)**
ฟรีจดทะเบียนขออนุมัติยื่นแบบภาษีทาง อินเตอร์เน็ต เช่น ภงด, ภพ30, ภงด50, ภงด51

ฟรีค่าบริการยื่นภาษีเดือนแรก**
สอบถามราคา

จดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด(ไม่รวมค่าธ.ทุนจด1ล.=1,000/หุ้นส่วนไม่เกิน3คนเกินค่าธ.คนละ 200,ค่าอากร,คัดเอกสาร รวม 1,500)

1)จองชื่อนิติบุคคล

2)จัดเตรียมแบบฟอร์ม-ให้คำปรึกษาอย่างถูกต้องในการจดทะเบียน

3)จดทะเบียนจัดตั้ง หจก.

hot 2,000
4)จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ภพ.01(จดที่สรรพากร- จดแล้วสามารถออกใบกำกับภาษีได้เลย)

**กรณีต้องการจดทะเบียน ข้อ 4 พร้อมจดทะเบียน หจก.**
**กรณีจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ภพ.01(ทาง onlineอินเตอร์เน็ต -ต้องรอสรรพากรออกตรวจสถานประกอบ การและรออนุมัติ ภายใน15วัน)
***ฟรีจดทะเบียนยื่นแบบภาษีทาง อินเตอร์เน็ต เช่น ภงด, ภพ30,ภงด50,ภงด51

สอบถามราคา
จดทะเบียนพาณิชย์อิเลคทรอนิคส์(รับรองเวบไซต์) DBD Registered กับ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
3,900
จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงบริษัท (กรรมการเข้า-ออก, แก้ไขอำนาจ) (ไม่รวมค่า ธ. และค่าประกาศ นสพ.) 2,500
จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงบริษัท (ย้ายที่อยู่, เพิ่ม-ลดสาขา,แก้ไขวัตถุประสงค์,เปลี่ยนชื่อ,ดวงตราบริษัท) (ไม่รวมค่า ธ. และค่าประกาศ นสพ. ) ค่าบริการเริ่มต้น 2,900
จดเปลี่ยนแปลงเพิ่มทุน (ไม่รวมค่า ธ. ตามทุนจดทะเบียนที่เพิ่มและค่าประกาศ นสพ. )

จดเปลี่ยนแปลงลดทุน (ไม่รวมค่า ธ. และค่าประกาศ นสพ. )--ดำเนินการจดลดทุน2ครั้ง

2,500
4,000
จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภพ01) ,จดแก้ไขทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภพ09) 2,500
จดขึ้นทะเบียนประกันสังคม (นายจ้าง-ลูกจ้าง) 2,500
จดทะเบียนเลิกบริษัท, จดเลิก หจก. (รวมค่า ธ., ค่าปิดงบเลิก-งบเปล่าและจดทะเบียนเสร็จชำระบัญชี) **ค่าบริการขึ้นอยู่กับท่านลูกค้าได้จัดทำงบการเงินถึงปีไหน และอื่นๆ** 17,000
ค่าบริการคัดหนังสือรับรอง,บริคณห์,บัญชีหุ้น(บอจ5),ดวงตรา(บอจ3),เอกสารอื่นๆ(ไม่รวมค่าธรรมเนียมของกรมฯ ตามเอกสารที่ขอคัด) **ทั่วประเทศ-จัดส่งems รวดเร็วทันใจ****
500
ด่วน 700

การจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัดและบริษัทจำกัด

ปัจจุบันการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงของกิจการสามารถทำได้ด้วยตนเองแต่การจดทะเบียนอาจมี ขั้นตอนที่ยุ่งยาก เช่นการประกาศหนังสือพิมพ์ การกำหนดระยะเวลาบอกกล่าวนัดประชุม การจดทะเบียน อย่างไรให้ถูกต้องเป็นไปตามข้อกำหนดของหน่วยงานราชการ การตระเตรียมเอกสารต่างๆเป็นเรื่องยุ่งยากใช้ทั้งเวลามากมายและต้องศึกษาว่าจะทำอย่างไรให้ ถูกต้องไปแล้วไปอีกแต่งานไม่เสร็จ ทำให้เสียทั้งเวลา ค่าใช้จ่ายที่มองไม่เห็นซึ่งการจ้างบริษัทรับจด ทะเบียนธุรกิจ ซึ่งเป็นมืออาชีพ ชำนาญเฉพาะด้าน จึงทำให้งานถูกต้องรวดเร็วตรงตามวัตถุประสงค์ ที่ท่านต้องการ พร้อมทั้งให้คำปรึกษากับท่าน จึงเป็นเหตุผลที่ว่า ทำไม! ท่านจึงต้องจ้างหน่วยงานที่รับจดทะเบียนบริษัท นั่นเอง ซึ่งทาง "ดิไอ" เราให้บริการท่าน ด้วยความถูกต้องซื่อสัตย์ ถูกต้องครบถ้วน ไม่เสียเวลาแน่นอน

ตัวอย่าง รับจดทะเบียนบริษัท และรับทำบัญชี โดยดิไอ

  และบริษัทอื่นๆ ที่ทางดิไอจดทะเบียนให้กว่า 500 บริษัท

 

ความแตกต่างของการจดทะเบียนแต่ละประเภท

ขึ้นอยู่กับว่าจะจดทะเบียนเป็นแบบบุคคลธรรมดา หรือ ห้างหุ้นส่วนสามัญ (ร้านค้า)

ข้อเด่น

มินิ18 การจดแบบร้านค้า คือ การบริหารงานหรือการตัดสินใจรวดเร็วและง่ายไม่ต้องรอการตัดสินใจการบริหารงานร่วมกับผู้อื่น
มินิ176 หากในอนาคตมีการตัดสินใจเลิกกิจการจะทำได้ง่ายกว่าการจดในประเภทอื่นๆ

ข้อด้อย

เงินลงทุนอาจมีจำกัด เนื่องจากเป็นเงินลงทุนส่วนตัว และไม่สามารถเรียกระดมทุนจากภายนอกได้เต็มที่ เหมือนการจดในรูปแบบบริษัท
ความรับผิดชอบต่อหนี้สินของกิจการ เจ้าของต้องรับผิดชอบเพียงคนเดียวและเจ้าหนี้ สามารถขอยึดทรัพย์สินส่วนตัวของเจ้าของกิจการได้ ** กรณีเลือกจดร้านค้าเป็นแบบบุคคลธรรมดา ไม่ต้องจดขอเลขภาษีอากร( ให้ใช้เลขบัตรประชาชนแทนได้เลย) **
** กรณีเลือกจดร้านค้าเป็นห้างหุ้นสามัญ จะต้องจดขอเลขภาษีอากรตามปกติจากกรมสรรพากร **

ประเภทของการจดทะเบียน

การจดทะเบียนนิติบุคคลแบบ ห้างหุ้นส่วน แบ่งเป็น 2 ประเภทดังนี้

1. ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล

 1. มีลักษณะที่สำคัญ คือ หุ้นส่วนแต่ละคนจะมีอำนาจในการบริหารงานและความรับผิดชอบต่อหนี้สินร่วมกัน และไม่จำกัดจำนวน
 2. มีหุ้นส่วนตั้งแต่ 2 คน ขึ้นไป
 3. การเสียภาษีจะใช้เกณฑ์เงินส่วนแบ่งกำไร และได้รับสิทธิยกเว้นภาษีเงินได้

2. ห้างหุ้นส่วนจำกัด

ความรับผิดชอบของหุ้นส่วน แบ่งเป็น 2 จำพวกดังนี้

 1. หุ้นส่วนผู้จัดการ ซึ่งมีอำนาจในการบริหารงานและต้องรับผิดชอบหนี้สินอย่างไม่จำกัดจำนวน
 2. หุ้นส่วนจำกัด ไม่มีอำนาจในการบริหารและรับผิดชอบหนี้สินจำนวนเท่าที่ตนเองลงทุน
 3. มีหุ้นส่วนตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป
 4. การเสียภาษีใช้เกณฑ์คำนวณเหมือนการจดตั้งบริษัท(ตามอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล 15-30% )

ข้อดีของการจดทะเบียนแบบห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล

มินิ176 รูปแบบเป็นนิติบุคคล เช่นเดียวกับการจดทะเบียนแบบบริษัท
มินิ18 การทำธุรกรรมทุกอย่างเหมือนกับในรูปบริษัท ซึ่งการจดแบบร้านค้าทำไม่ได้ เช่น การประมูลรับงานต่างๆ

ข้อด้อย

 1. มินิ176 มีหุ้นส่วนบางคนต้องรับผิดชอบเหมือนการจดเป็นร้านค้า จนอาจเกิดกรณีพิพาทร่วมกันได้ในภายหลัง
 2. มินิ18 กรณีเกิดความไม่ซื่อสัตย์เกิดขึ้น จะทำให้กิจการต้องยุติไปโดยส่วนใหญ่

จดเป็นบริษัท

 1. ลักษณะทั่วไปของการจดตั้งเป็นบริษัทจำกัด จะต้องมีผู้เริ่มก่อการไม่ต่ำกว่า 3 คน(เดิมกรมฯ กำหนดให้ต้องมีผู้เริ่มก่อการถึง 7 คน)
 2. ลักษณะการแบ่งปันผลกำไรขาดทุน จ่ายเป็นเงินปันผลตามจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นถือครอง
 3. การเสียภาษีในอัตราร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิ และกรณีเป็น SME จะเสียภาษีตามอัตรา ก้าวหน้า 15-30%

ข้อเด่น

 1. มินิ176 ผู้ถือหุ้นแต่ละคนรับผิดชอบหนี้สินเฉพาะในส่วนที่ตนเองลงทุนและรับผิดชอบไม่เกินในส่วนที่ยังชำระค่าหุ้นไม่ครบ
 2. มินิ18 สามารถระดมทุนได้ง่ายและระดมความคิดในการบริหารจัดการได้ดีขึ้นเพราะมีหลายคนช่วยกันคิด และบริหารงาน
 3. มินิ176 ภาพลักษณ์ความน่าเชื่อถืออาจมีมากกว่าการจดทะเบียนประเภทอื่นๆ เนื่องจากมีกฎหมายเป็นตัวควบคุมให้อยู่ในกรอบตลอด

ข้อด้อย

 1. มินิ18 อำนาจของการบริหารงานของบริษัทขึ้นอยู่กับผู้ถือหุ้นใหญ่ ที่มีเสียงข้างมาก
 2. มินิ176 จดเป็นบริษัท อาจต้องมีความรับผิดชอบสูงทุกด้านและต้องปฏิบัติตามเกณฑ์ต่างๆ ของระเบียบ ทางราชการ เช่น ด้านภาษีอากร เป็นต้น

 

line 

สอบถามบัญชี โทร 081-903-9321 , สอบถามงานรับจดทะเบียนบริษัท โทร 081-753-4070